• head_banner_01

Будаг/пигментийн завсрын бүтээгдэхүүн

  • Будагч бодис/пигмент Хэрэглээ/Завсрын байдлаар ангилна

    Будагч бодис/пигмент Хэрэглээ/Завсрын байдлаар ангилна

    Бүтээгдэхүүний нэр Химийн бүтэц CAS дугаар Бромамин хүчил 116-81-4 6-дисульфон хүчил 90-20-0 Ж хүчил 1987-2-5 2-Аминонафталин-1-сульфоны хүчил 81-16-3 2-Амин-1,5 -нафталендисульфоны хүчил 117-62-4 7-Анилино-4-гидрокси-2-нафталенсульфоны хүчил 119-40-4 Ж хүчил мочевин 134-47-4 Бета нафтол 135-19-3 Di J хүчил 1987-3-66- Амино-4-гидрокси-2-нафталенсульфон хүчил 90-51-7 2,5-диметил-1,4-фени...